Inscripció a l’ampa : curs 2023 – 2024

Inscripció a l'ampa: curs 2023-2024

Credencials per la web de l'ampa

Entre 5 i 10 caràcters, només números i lletres

Almenys 8 caràcters, 1 número, 1 majúscula i 1 minúscula

Dades dels pares o tutors
Dades de contacte de la família
Dades dels alumnes
Protecció de dades i difusió