Activitats extraescolars : curs 2023 – 2024

Quines activitats es poden fer el curs 2023-2024?

Per inscriure un alumne a una activitat extraescolar heu d’estar connectats amb l’usuari i password que heu donat en inscriure-us. 

https://www.ampaiesvilamajor.cat/