Privacy Policy

POLITICA DE PRIVACITAT DE L’AMPA IES VILAMAJOR

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre (LOPDGDD), modificada per la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, t’informem del següent:

 

El responsable de les dades facilitades lliurement és l’Associació AMPA IES VILAMAJOR, amb NIF nº G64280399 i seu a 08458-SANT PERE DE VILAMAJOR (Barcelona), carrer de Can Llobera s/n.

 

En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites única i exclusivament per les activitats relacionades amb l’Ampa. Així, la finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió i comunicació amb les famílies que són sòcies de l’entitat, informant dels serveis, les activitats i esdeveniments que s’organitzen des de l’associació o en les quals hi participi, autoritzant expressament rebre informació per correu electrònic així com via WhatsApp.

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

 

Pots exercir el teu dret d’accés a les teves dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-te al seu tractament i sol·licitar-ne la limitació, sense que això afecti a la licitud del tractament previ a la revocació, drets que pots exercir mitjançant escrit adreçat a l’AMPA IES VILAMAJOR o bé al correu electrònic ampa@insvilamajor.cat.