Si vols verificar si la teva família està inscrita correctament a l’ampa, tecleja el teu mail i pitja el butó de verificació:

Comprova inscripció


La familia xxx consta correctament inscrita a l'ampa

Cap familia amb mail xxx no figura a la base de dades de l'ampa

Gràcies pel vostre suport!