El curs escolar 2016-2017 l’Ampa va engegar un projecte de reutilització de llibres amb el suport de l’empresa Catbook. El projecte té com a objectius principals fomentar la responsabilitat de tenir cura dels llibres als nois/noies i reduir la despesa de les famílies.

El principi de funcionament d’aquest projecte és el següent:

  1. L’AMPA compra els llibres de text reutilitzables, llibres i cuaderns d’exercicis queden exclosos,
  2. durant el mesos de juny/juliol, les famílies fan la comanda pel curs que ha de començar al setembre,
  3. al setembre, l’AMPA entrega els llibres als alumnes, abans de començar el curs,
  4. a finals de curs, les famílies tornen els llibres de les assignatures aprovades (al juny i/o al setembre).
Equip de preparació de lots