Les dates de lliurament dels llibres del curs 2017-2018 són les següents:

 

Alumnes aprovats en la convocatòria de juny i alumnes que estiguin pendents d’exàmens de recuperació han de retornar tots els llibres menys els de l’assignatura pendent de examen: Dimecres 27 de juny de 15 h a 17 h
Dijous 28 de juny de 10 h. a 13h. i  de 15 h a 17 h.
Alumnes pendents dels exàmens de setembre (només els llibres de les assignatures que tinguin pendents d’aprovar): Dimecres 5 de setembre de 9h30 a 14h

Els alumnes que repeteixen curs també hauran de retornar tots els llibres i tornar a fer la comanda dels mateixos, ja que canvien els codis i han de pagar la quota de reutilització per cada llibre. NO se’ls poden quedar. En cas que no els entreguessin tindrien una penalització.

Us recordem les condicions pel retorn:

1. En el moment de retorn dels llibres, es recolliran tots els llibres de l’alumne que hagi subscrit el projecte de
reutilització i es notificarà si tot és correcte o si falta algun llibre.
2. En el cas que faltés algun llibre, la família l’ha de pagar a preu de llibre nou, en efectiu, en el moment del lliurament.
3. Un alumne només pot tornar llibres amb el seu codi personal: si un alumne A retorna un llibre amb el codi d’un altre alumne B, es considerarà que l’alumne A ha extraviat el seu llibre i l’haurà de pagar, a preu de llibre nou, en efectiu, en el moment del lliurament.
4. Si un alumne tornés un llibre que no estigués en condicions, per exemple:

– un llibre amb marques de bolígraf i/o retolador permanent o fosforescent,
– un llibre folrat amb aironfix,
– un llibre amb les cobertes fetes malbé,
– un llibre al qual li faltin planes,
– un llibre amb el nom posat,
– altres desperfectes irreparables.

la família haurà de pagar el llibre en efectiu en aquell moment, també estipulat en el contracte signat.

Lamentem comunicar que, en el cas de no pagar els llibres no retornats o malmesos, no es farà el lliurament dels llibres per al proper curs.