L’AMPA, amb l’objectiu d’alleujar l’esforç econòmic que han de fer les famílies en els llibres de text, coordina un projecte on els llibres de text es renoven cada quatre anys i van passant d’un alumne a un altre. Per això hi ha un cert compromís de l’institut en mantenir el màxim de referències durant aquest període. Els alumnes gaudeixen doncs de llibres nous un any i reutilitzen llibres els altres tres (no necessàriament en aquest ordre).

Per a que aquest projecte pugui funcionar és necessari que tothom respecti una sèrie de regles i aquestes són:

1  Abans de les vacances d’estiu, l’alumne tornarà tots els llibres inclús si ha de repetir. El període de reutilització és anual i es paga anualment.
2 En el cas en què l’alumne perdi algun llibre, la família l’ha de pagar a preu de llibre nou, en efectiu, en el moment del lliurament. Si el llibre apareix, aquests diners se li retornaran a la família.
3 Si un alumne tornés un llibre que no estigués en condicions, per exemple:

– un llibre amb marques de bolígraf i/o retolador permanent o fosforescent,
– un llibre folrat amb aironfix,
– un llibre amb les cobertes fetes malbé,
– un llibre al qual li faltin planes,
– altres desperfectes irreparables.

la família haurà de pagar el llibre, a preu de llibre nou, en efectiu en el moment de tornar-lo.

4 La comanda de llibres pel curs 2019-2020 estarà activa fins el 28 de juny per tots els alumnes d’ESO. Desprès d’aquesta data no serà possible fer cap comanda de llibres per aquest curs.
5 Els alumnes de batxillerat que hagin de recuperar matèries al Setembre podran fer comanda de llibres el 6 i 7 de Setembre, un cop rebin les notes

A continuació teniu els preus i les condicions particulars per curs:

El plaç per comandar llibres pel curs 2019-2020 s’ha exhaurit, per peticions fora de plaç, poseu-vos en contacte amb nosaltres per mail  (info@ampaiesvilamajor.cat) o via la nostra pàgina de contacte.