L’AMPA, amb l’objectiu d’alleujar l’esforç econòmic que han de fer les famílies en els llibres de text, coordina un projecte on els llibres de text es renoven cada quatre anys i van passant d’un alumne a un altre. Per això hi ha un cert compromís de l’institut en mantenir el màxim de referències durant aquest període. Els alumnes gaudeixen doncs de llibres nous un any i reutilitzen llibres els altres tres (no necessàriament en aquest ordre).

Per a que aquest projecte pugui funcionar és necessari que tothom respecti una sèrie de regles i aquestes són:

1 L’any de subscripció del projecte, l’alumne pagarà pel lot complet dels llibres de reutilització.
2 Abans de les vacances d’estiu, l’alumne tornarà tots els llibres de les matèries que hagi aprovat al juny. Podrà fer servir els llibres de les matèries suspeses fins el dia dels exàmens de recuperació del setembre.
3 Al setembre l’alumne tornarà els llibres que s’ha quedat durant l’estiu, inclús en el cas que hagi de repetir el curs escolar. El període de reutilització és anual i es paga anualment.
4 En el cas en què l’alumne perdi algun llibre, la família l’ha de pagar a preu de llibre nou, en efectiu, en el moment del lliurament. Si el llibre apareix, aquests diners se li retornaran a la família.
5 Cada llibre ve tamponat amb un codi que identifica un alumne al llarg d’un curs escolar. Un alumne només pot tornar llibres amb el seu codi personal: si un alumne A retorna un llibre amb el codi d’un altre alumne B, es considerarà que l’alumne A ha extraviat el seu llibre i l’haurà de pagar, a preu de llibre nou, en efectiu, en el moment del lliurament.
6 Si un alumne tornés un llibre que no estigués en condicions, per exemple:

– un llibre amb marques de bolígraf i/o retolador permanent o fosforescent,
– un llibre folrat amb aironfix,
– un llibre amb les cobertes fetes malbé,
– un llibre al qual li faltin planes,
– un llibre amb el nom posat,
– altres desperfectes irreparables.

la família haurà de pagar el llibre, a preu de llibre nou, en efectiu en el moment de tornar-lo.

7 La comanda de llibres pel curs 2018-2019 estarà activa fins el 10 de setembre. Desprès d’aquesta data no serà possible fer cap comanda de llibres per aquest curs.
8 Per formalitzar la comanda, aquesta haurà de ser pagada abans del 11 de setembre del 2018

A continuació teniu els preus i les condicions particulars per curs:

El període per comandar llibres de reutilització s’ha tancat. Si en necessiteu pel curs 2018/2019, podeu posar-vos en contacte amb l’ampa http://www.ampaiesvilamajor.cat/?page_id=65 i mirarem si podem trobar una solució.